Business English, czyli przydatne zwroty na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku
Podziel się

Angielski jest obecnie jednym z najbardziej popularnych języków na świecie, a wiele firm wymaga od kandydatów posiadania umiejętności językowych. W związku z tym, znajomość oficjalnych zwrotów po angielsku może znacząco wpłynąć na sukces na rozmowie kwalifikacyjnej.

Warto mieć przygotowane zwroty w języku angielskim

Po pierwsze, posługiwanie się oficjalnymi zwrotami w języku angielskim pozwala lepiej zaprezentować się pracodawcy. Jeśli będziesz mówić płynnie i używać poprawnych, profesjonalnych wyrażeń, wzbudzisz wrażenie, że jesteś kompetentny i poważnie traktujesz proces rekrutacji.

Ponadto, wykorzystanie oficjalnych zwrotów może pomóc ci lepiej przedstawić swoje umiejętności, doświadczenie i umiejętności. Możesz wykorzystać zwroty do opisania swojego zakresu obowiązków i doświadczeń zawodowych, a także wymieniania swoich kompetencji i umiejętności. Jest to dobry sposób na wyrażenie swojej wiarygodności i profesjonalnego podejścia.

Ponadto, znajomość oficjalnych zwrotów po angielsku może pomóc ci lepiej porozumieć się z rekruterem. Będziesz w stanie lepiej zrozumieć polecenia i pytania rekrutera oraz wyrazić swoje odpowiedzi w bardziej profesjonalny i skuteczny sposób.

Wreszcie, posługiwanie się oficjalnymi zwrotami po angielsku może pomóc ci lepiej zaprezentować swoje umiejętności językowe. Jeśli będziesz używać poprawnych i profesjonalnych zwrotów, rekruter może zauważyć twoje wysokie umiejętności językowe i bardziej cię zauważyć.

Lista zwrotów:

  • “Thank you for inviting me to this interview.”- dziękuję za zaproszenie mnie na tą rozmowę kwalifikacyjną
  • “I’m confident that I’m the right person for the job.”- jestem przekonany, że jestem najbardziej właściwą osobą do tej pracy
  • “I’m excited to learn more about the position.”- cieszę się, że mogę dowiedzieć się więcej o tym stanowisku
  • “I believe I have the necessary skills and experience.”- Uważam, że mam niezbędne umiejętności i doświadczenie
  • “I’m eager to contribute to the team.”- Chętnie wniosę coś do zespołu
  • “I’m comfortable with taking on additional responsibilities.”- Czuję się komfortowo biorąc na siebie dodatkowe obowiązki
  • “I’m a fast learner and a self-starter.”- Szybko się uczę i jestem samoukiem
  • “I’m committed to meeting deadlines and goals.”- Zobowiązuję się dotrzymywać terminów i celów
  • “I’m open to feedback and willing to make changes.”- Jestem otwarty na opinie i chętny do wprowadzania zmian
  • “I’m a great problem solver and can think outside the box.”- Świetnie rozwiązuję problemy i potrafię myśleć nieszablonowo”

Więcej rzeczy znajdziemy na kursie językowym!

Kursy języka angielskiego są coraz bardziej popularne, ponieważ wiele osób chce się nauczyć języka, aby móc go stosować w codziennych sytuacjach. Wiele osób uważa, że kursy angielskiego są świetnym sposobem, aby szybko i skutecznie nauczyć się języka. Ale co dokładnie można się nauczyć na takim kursie?

Kurs angielskiego Chorzów zaczyna się od podstaw, takich jak czytanie i pisanie, a następnie skupia się na konwersacjach. Uczniowie uczą się zasad gramatyki i słówek, a także jak mówić i słuchać po angielsku. Większość kursów składa się z krótkich lekcji, w których uczniowie uczą się poprzez ćwiczenia w parach, w grupach i indywidualnie.

Na kursie angielskiego uczniowie uczą się różnych aspektów języka, takich jak gramatyka, słownictwo, czytanie, pisanie i mówienie. Oprócz tego uczniowie uczą się, jak stosować język w codziennych sytuacjach, takich jak rozmowy telefoniczne czy opisywanie rzeczy. Kursy angielskiego często obejmują również lekcje kultury, takie jak historia i obyczaje Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.