Co oznaczają uprawnienia SEP?
Podziel się

Uprawnienia SEP cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród wielu osób. Sam termin SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Organizacja ta tworzy oraz organizuje szkolenia i kursy elektryczne. Czym zatem dokładnie są sepowskie uprawnienia i na co pozwalają?

Do czego potrzebne są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP są wymagane w zakresie wszelkich zadań związanych z instalacjami, obsługą, konserwacją, modernizacją, naprawami, kontrolą i eksploatacją systemów i urządzeń elektrycznych oraz sieci dystrybucyjnych. Tak więc, aby wykonywać tego rodzaju zadania, pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, czyli SEP.

Uprawnienia SEP są wymagane także w przypadku prac związanych z montażem i demontażem urządzeń energetycznych, a także przy odbiór i przekazanie urządzeń do użytku. SEP jest ważne również w przypadku przeprowadzania kontroli i pomiarów wykrywania uszkodzeń sieci elektrycznych.

Posiadanie uprawnień SEP jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa pracowników, ponieważ gwarantuje ono, że pracownicy będą wykonywać czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uprawnienia SEP są także niezbędne do uzyskania zgody na prace wykonywane w sieci zasilającej.

SEP uprawnienia – jak je zdobyć?

W celu uzyskania uprawnień SEP konieczne jest zapisanie się na kurs organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Wszystkie kursy umożliwiające zdobycie uprawnień SEP dostosowane są do aktualnych wymagań oraz zmian, jakie zachodzą w obszarze elektryki. Co ważne, kursy organizowane są na terenie całego kraju. Dzięki temu każda osoba, która jest zainteresowana zdobyciem takich uprawnień, nie ma problemu z dostępem do kursu. Informacje o aktualnie organizowanych kursach i szkoleniach znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Warto tu także wspomnieć o tym, że kursy organizowane są również w formie kursów online.

Jakie są rodzaje uprawnień SEP?

Jak wspomniano, sepowskie uprawnienia podzielić można na trzy kategorie: G1, G2 i G3.

Kategoria G1 dotyczy kursów elektrycznych. Przeznaczone są one dla osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją bądź dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Kategoria G2 dotyczy kursów energetycznych. Przeznaczone są one dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych.

Z kolei kategoria G3 to kategoria dotycząca kursów gazowych. W tym przypadku kursy przeznaczone są dla tych osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc przystąpić do kursu SEP?

Aby móc starać się o SEP uprawnienia, a tym samym przystąpić do kursu należy być osobą pełnoletnią i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Nie są to zatem zbyt wygórowane wymagania. Oznacza to, że sepowskie uprawnienia zdobyć może każda osoba zainteresowania obszarem elektryki. Jest to zatem znakomity sposób na podniesienie swoim kwalifikacji zawodowych.

Podsumowując

Posiadanie uprawnień SEP jest ważne dla osób pracujących w branży energetycznej i budowlanej, a także dla osób wykonujących prace remontowe i konserwacyjne. Uprawnienia SEP zapewniają bezpieczeństwo pracy i zapobiegają wypadkom.