Dlaczego należy odnawiać uprawnienia SEP?
Podziel się

Od ponad 10 lat każdy fachowiec w Polsce, który zajmuje się obsługą i eksploatacją instalacji i sieci elektrycznych, ciepłowniczych lub gazowych jest zobowiązany do odnawiania uprawnień SEP. Do roku 2010 po przystąpieniu do egzaminu państwowego fachowiec uzyskiwał bezterminowe uprawnienia. Co w praktyce warto wiedzieć na temat odnawiania uprawnień SEP? Sprawdź!

Odnowa uprawnień SEP

Nowoczesne instalacje oraz sieci elektryczne, cieplne i gazowe wyraźnie różnią się od rozwiązań technologicznych stosowanych jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu. W praktyce oznacza to, że wielu fachowców, którzy uzyskiwali swoje uprawnienia jeszcze w latach dziewięćdziesiątych lub później zdecydowanie nie jest zaznajomiona z nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Oczywiście taka sytuacja nie stanowi większego problemu, jeżeli fachowiec wykonuje swoje obowiązki w jednym miejscu pracy i wciąż ma do czynienia ze starszymi rozwiązaniami technologicznymi. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy zakład w pewnym momencie będzie zmuszony do przeprowadzenia modernizacji, która może w znaczącym stopniu utrudnić pracę fachowcowi. Z tej przyczyny w Polsce każda osoba, niezależnie od tego, czy ma uprawnienia G1, G2, czy też G3 musi odnawiać uprawnienia SEP ważność uprawnień to tylko 5 lat.

W przeciwnym wypadku wiele specjalistów nie tylko nie byłoby w stanie zapewnić odpowiedniej jakości oferowanych usług, ale także mogliby zagwarantować bezpieczeństwa. Nie dziwi też więc, że wiele zakładów decyduje się na ponowne wysyłanie specjalistów w celu skontrolowania ich umiejętności pomimo posiadania ważnych uprawnień.

Uzyskanie uprawnień w praktyce

Każdy fachowiec, który jest świadom kończącego się okresu ważności jego uprawnień powinien z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzącego egzaminu
Przede wszystkim mowa o podejściu do kursu przygotowującego, który pozwoli fachowcowi uzyskać rzetelne informacje na temat najnowszych rozwiązań technologicznych. Co więcej, każdy kurs pozwalający na odnowienie uprawnień SEP jest skonstruowany tak, aby obejmować wszystkie zagadnienia, które będą poruszone w trakcie egzaminu.

W praktyce oznacza to, że każda osoba, która zdecyduje się na podejście do kursu znacząco zwiększa swoje szanse na pozytywne ukończenie egzamin SEP.

W tym miejscu warto też wspomnieć się, że odnowienie uprawnień elektrycznych może być dobrą okazją do zdobycia nowych kwalifikacji. Przykładowo przystępując do egzaminu G2 można także zdecydować się na ukończenie egzaminu G3. Co więcej, firmy szkoleniowe mogą zaoferować przejście dwóch kursów jednocześnie. Jeżeli chodzi o terminy oraz miejsca, w których odbywają się egzaminy SEP, można nabyć tego rodzaju informacje od firmy szkoleniowej lub bezpośrednio skontaktować się ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.