Kursy G1, G2 i G3 – podstawy bezpieczeństwa w pracy
Podziel się

Pracownicy wykonujący prace elektryczne, cieplne lub gazowe muszą przejść odpowiednie szkolenia, aby upewnić się, że są świadomi zagrożeń związanych z ich pracą. SEP uprawnienia G1, G2 i G3 są obowiązkowymi kursami dla wszystkich pracowników wykonujących prace w tych trzech dziedzinach. Praca elektryka polega na instalowaniu, naprawianiu i konserwacji systemów i urządzeń elektrycznych. Praca może obejmować instalację systemów oświetlenia, urządzeń elektrycznych, instalację systemów sterowania, a także naprawę i konserwację istniejących systemów. Elektrycy mogą również wykonywać prace wysokościowe, wymagające wiedzy na temat systemów elektrycznych i bezpiecznego użytkowania narzędzi. Do pracy elektryka często wymagane jest ukończenie szkolenia i uzyskanie licencji.

Kurs G1

Dotyczy bezpiecznego wykonywania prac elektrycznych. Szkolenie obejmuje zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy z zasilaniem elektrycznym, a także zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat odpowiedniego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz zapoznają się z zasadami ich obsługi.

Kurs G2

Dotyczy bezpieczeństwa pracy z urządzeniami cieplnymi, takimi jak kotły, piece i urządzenia grzewcze. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat obsługi urządzeń i bezpiecznego wykonywania prac cieplnych, a także przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy z systemami grzewczymi. Szkolenie obejmuje także zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Kurs G3

Dotyczy bezpiecznego wykonywania prac gazowych. Uczestnicy szkolenia poznają zasady bezpiecznego użytkowania gazu, w tym zasady instalacji i konserwacji urządzeń gazowych. Dowiedzą się także, jakie środki ostrożności należy przestrzegać podczas pracy z gazem i jakie procedury należy wdrożyć w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Kursy G1, G2 i G3 umożliwiają pracownikom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac w swojej dziedzinie. Pracownicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat potwierdzający ich znajomość zasad bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa są bardzo surowe i należy je przestrzegać, aby uniknąć groźnych wypadków.