Wyjaśniamy jak zdobyć uprawnienia SEP! Sprawdź!
Podziel się

SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uprawnienia nadawane przez SEP przydają się na rynku pracy. Jaka jest cena za uprawnienia SEP? Czym różnią się uprawnienia G2 od uprawnień z innymi oznaczeniami? W tym tekście rozwiewamy wszystkie wątpliwości dotyczące uprawnień niezbędnych w sektorze elektrycznym.

Jak dzielą się uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP zostały podzielone trzy grupy. Oznaczenia grup uprawnień to G1, G2 oraz G3. Podział ten wynika z faktu, że branża elektryczna obecna jest w wielu sektorach przemysłu. Wiedza wymagana w każdej z grup jest niezbędna do pracy w wybranej gałęzi gospodarki. Grupa G1 dotyczy uprawnień związanych z elektrycznością. Uprawnienia energetyczne G2 dotyczą pracy z urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Uprawnienia G3 upoważniają do pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi.

Jak uzyskać uprawnienia SEP?

Wiedza niezbędna do pracy z elektrycznością jest bardzo szeroka. Dlatego niezbędne jest zdanie egzaminu potwierdzającego odpowiednie przygotowanie. Egzamin na uprawnienia elektryczne, gazowe oraz uprawnienia cieplne kosztuje tyle samo. Jego cena stanowi 10% wartości najniższego wynagrodzenia w danym roku. Nie warto więc swoich zamiarów dotyczących zdobycia uprawnień odkładać na później. W 2022 roku koszt egzaminu wynosi 301 złotych. W kolejnych latach będzie z pewnością większy.

Jak przygotować się do egzaminu SEP?

Uprawnienia dla każdej z grup wymagają przerobienia i usystematyzowania różnego materiału. Egzamin na uprawnienia G2 może zawierać inne pytania niż egzaminy w pozostałych grupach. Dlatego warto przygotować się na kursie. Koszt kursu waha się od kilkudziesięciu do około trzystu złotych. Kursy na uprawnienia cieplne, gazowe oraz elektryczne prowadzone są przez podmioty szkoleniowe. Na kursie można zorientować się, jakie pytania mogą zostać zadane na egzaminie. Kurs SEP może sprawić, że zdanie egzaminu będzie dużo łatwiejsze.

Czy uprawnienia energetyczne G2 są bezterminowe?

Uprawnienia energetyczne g2 nie są już nadawane bezterminowo. Uprawnienia nabyte dla każdej z grup należy odnawiać. Okres ważności nabytego uprawnienia wynosi pięć lat. Procedura odnowienia uprawnień nie przewiduje żadnej taryfy ulgowej dla osób, które mają już na koncie zdany egzamin. Elektryczność to na tyle skomplikowane zagadnienie, że trzeba dochować najwyższej staranności w dokumentowaniu swojej wiedzy.

FAQ

Czy muszę mieć wykształcenie w zakresie elektrotechniki, aby uzyskać uprawnienia SEP?

Nie, nie masz wymagań wykształcenia w zakresie elektrotechniki, aby uzyskać uprawnienia SEP.

Ile kosztuje uzyskanie uprawnień SEP?

Koszt uzyskania uprawnień SEP zależy od tego, jakiego rodzaju uprawnienia chcesz uzyskać i która instytucja je wydaje.

Jakiego rodzaju egzaminy muszę zdać, aby uzyskać uprawnienia SEP?

Egzaminy, które musisz zdać, aby uzyskać uprawnienia SEP, zależą od tego, jakiego rodzaju uprawnienia chcesz uzyskać. Niektóre uprawnienia mogą wymagać zdania kilku egzaminów, podczas gdy inne wymagają tylko jednego.

Jak długo trwa proces uzyskania uprawnień SEP?

Proces uzyskiwania uprawnień SEP zależy od wielu czynników, w tym od czasu potrzebnego na przygotowanie się do egzaminu i czasu potrzebnego na jego przeprowadzenie oraz od tego, jak szybko instytucja wydająca uprawnienia SEP przetwarza wnioski. Jest to zazwyczaj proces trwający od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Inny artykuł w tej tematyce: https://1kawa.pl/uprawnienia-sep-cena-szczegoly-i-reszta-informacji-ktorych-potrzebujesz/