Czym cechują się dobre szkolenia SEP?
Podziel się

Oferta szkoleniowa realizowana i nadzorowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest szeroka i bardzo konkurencyjna. Osoby zrzeszone w stowarzyszeniu posiadają bowiem specjalistyczną wiedzę oraz bogate doświadczenie, dzięki czemu mogą świadczyć usługi kształcenia na bardzo wysokim poziomie.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w tego typu kursach?

Kursy SEP są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Osoby te posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe, które gwarantuje przekazywanie wiedzy na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. To sprawia, że zdobywana wiedza może być z powodzeniem wykorzystywana podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Poza tym, posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych jest brane pod uwagę podczas procedury rekrutacyjnej lub możliwości awansu.

Jakie są dostępne szkolenia SEP?

Podmioty prowadzą szkolenia SEP w trzech grupach. Pierwsza z nich dotyczy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają czy zużywają energię elektryczną. Szkolenie SEP w drugiej grupie dotyczy urządzeń wytwarzających przetwarzających, przesyłających lub zużywających ciepło, natomiast szkolenie SEP grypy trzeciej obejmuje tematykę związaną z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi. Poszczególne kursy SEP kończą się egzaminami końcowymi. Ich zaliczenie upoważnia kursantów do otrzymania świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji lub dozoru. Co ważne, tego typu świadectwa są honorowane przez pracodawców pochodzących ze wszystkich państw UE.

Na jakie inne zalety tego typu kursów należy zwrócić uwagę?

Specjalistyczne kursy i egzaminy mogą być przeprowadzane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jest to znaczne ułatwienie dla obcokrajowców pragnących podjąć pracę na terenie UE. Poza tym, szkolenia mogą być prowadzone w trybie indywidualnym, jak i być organizowane dla grupy osób pochodzącej na przykład z jednego zakładu pracy. Podczas kursów przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz praktyczna, która daje gwarancję odbycia szkolenia dobrej jakości. Pracownicy posiadający udokumentowane kwalifikacje zdobyte podczas tego typu szkoleń mogą je z powodzeniem wykorzystywać podczas codziennej pracy. Mają również pewność, że wykonywane przez nich czynności wykonywane są zgodnie z zasadami gwarantującymi ich bezpieczeństwo oraz osób przebywających w najbliższym otoczeniu.