W jakich zawodach wymagane są uprawnienia SEP G1?
Podziel się

Uprawnienia SEP do 1kV to na rynku pracy mocna karta przetargowa, która pozwala pozostawić w tyle konkurentów ubiegających się o tę samą posadę. W wielu zawodach posiadanie tego rodzaju uprawnień jest wymogiem koniecznym, a w większości dodatkowym, który jest niezwykle przydatnym. Zdobycie uprawnień sepowskich zaleca się także domowym „złotym rączkom”, dla których praca z urządzeniami elektrycznymi to codzienność.

Uprawnienia SEP do 1kV – co to znaczy?

SEP to skrót od nazwy organizacji zrzeszającej elektryków. Stowarzyszenie Elektryków Polskich założone w roku 1919 to organizacja pozarządowa, która ma otwartą formułę i zrzesza inżynierów, techników oraz uczniów – młodych adeptów elektryki rozumianej bardzo szeroko.

Posiadanie uprawnień sepowskich jest wymagane ze względu na szereg niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą użytkowanie urządzeń energetycznych. Może mieć to odniesienie do niewielkich urządzeń domowych w kuchni zasilanych prądem oraz do potężnych sieci trakcyjnych, które przesyłają energię elektryczną do odbiorców. Od fachowców pracujących z urządzeniami, instalacjami i sieciami o napięciu znamionowym do 1 kV wymaga się posiadania uprawnień w tym zakresie.

Jakie inne uprawnienia sepowskie można zdobyć?

Uprawnienia SEP G1 do 1 kV to uprawnienia dla osób pracujących z urządzeniami zużywającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi względnie wytwarzającymi prąd elektryczny. Patrząc na otaczającą nas rzeczywistość zgodnie stwierdzimy, że to większość otaczających nas przedmiotów.

Oprócz grupy zawodów G1 mamy w sektorze energetycznym grypy G2 i G3. Uprawnienia SEP G2 to certyfikaty poświadczające posiadanie kompetencji zawodowych do pracy w ciepłownictwie, a uprawnienia G3 potrzebne są do wykonywania zawodów związanych z gazownictwem.
W każdym z obszarów można być zatrudnionym przy eksploatacji lub przy dozorze – dla każdego z tych zakresów niezbędne jest zdobycie odrębnych uprawnień: E – eksploatacja, D – dozór. Każdy, kto kończy z wynikiem pozytywnym kurs na kwalifikacje SEP G1 będzie mieć w certyfikacie dodane jakiego napięcia znamionowego dotyczą uprawnienia oraz czy ograniczają one do eksploatacji czy do nadzoru.

Kurs SEP 1kV uprawnienia w jeden dzień – czy to możliwe?

Zdobycie uprawnień nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego, ani doświadczenia zawodowego. Osoby po ukończeniu 18 roku życia zapisujące się na kurs muszą mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową.

Kursy na uprawnienia sepowskie organizowane są w trybie zdalnym. Trwające kilka godzin szkolenie oraz egzamin online można zaliczyć w ciągu jednego dnia. Po kilku dniach na podany w zgłoszeniu adres przyjdzie świadectwo – certyfikat uprawnień SEP.

Uprawnienia SEP do 1 kV online – zalety kursów zdalnych

Kursy i szkolenia prowadzące do zdobycia uprawnienia SEP do 1kv prowadzone przez Internet są w obecnej sytuacji pandemicznej najbardziej bezpieczną i właściwie jedyną dostępną formą doskonalenia zawodowego. Uczestnicy kursu otrzymują dostęp do platformy, po czym sami decydują kiedy i w jakim tempie się uczą. Kurs SEP 1kV można rozłożyć sobie na kilka dni, a dla dobrego utrwalenia materiał wielokrotnie odtwarzać.

Cena zdalnych form kształcenia jest niższa od form stacjonarnych. Dodatkowo można otrzymać zniżki przy zapisach na kilka kursów na różne uprawniania bądź przy większej grupie uczestników zgłaszanych przez tego samego pracodawcę.