Zalety protezy na implantach
Podziel się

Proteza na implantach jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie mają żadnego zęba w szczęce. Proteza całkowita lub częściowa jest mocowana do dwóch lub więcej wszczepień.

Czym jest proteza na implantach?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że stabilność zapewniają elementy kotwiczące. Deformacji rysów twarzy pomaga zapobiec proteza na implantach cena zależy od kliniki. Należy pamiętać, że protezy są produkowane z ceramiki, metalu lub tworzyw sztucznych. Wyróżniamy protezy ruchome oraz stałe. Ruchome cechują się tym, że pacjent może je samodzielnie wyjąć. Stałe może wyjąć tylko lekarz, ponieważ są mocowane w sposób trwały. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszy się szczęka na implantach cena oscyluje w granicach kilku tysięcy złotych. Implant jest sztucznym korzeniem wykonanym przeważnie z tytanu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że ma wielkość korzenia naturalnego. Możliwe jest nawet wszczepienie kilku implantów jednocześnie. Na wszczepionych implantach można później oprzeć pozostałe brakujące zęby. Czasami całkowicie wystarczające będą dwa implanty, na których oprzemy protezę. Za pomocą systemu łączącego proteza zostaje umieszczone na implancie. Wybór systemu zależy od warunków indywidualnych pacjenta. Wszczepienie nawet dwóch implantów w żuchwie powinno znacząco poprawić samopoczucie. Nie zawsze jednak można wszczepić implant stomatologiczny, ponieważ istnieją pewne przeciwwskazania.

Wywiad lekarski

Należą do nich między innymi: bruksizm, choroby przyzębia, radioterapia oraz niekontrolowana cukrzyca. Przed wyborem implantu powinien być przeprowadzony wywiad lekarski. Lekarz zleca wtedy badania, które pacjent musi wykonać. Pod uwagę muszą być oczywiście wzięte wszystkie czynniki, które mają negatywny wpływ na przyjęcie wszczepu. Wśród najczęstszych badań można wymienić rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz zdjęcie rentgenowskie. W ten sposób można bardzo łatwo ocenić jakość kości. Na rynku dostępne są także protezy na implantach w jeden dzień. Lekarz jest w stanie założyć implant i protezowanie na jednej wizycie. Z reguły jednak najpierw wszczepiany jest implant. Później czekamy aż całkowicie się wrośnie, a następnie zakładane jest protezowanie. Przeważnie około 30 minut zajmuje wszczepienie jednego implantu. Lekarz podaje zazwyczaj znieczulenie miejscowe, żeby pacjent nie czuł bólu. Proteza na implantach – cena jest do uzgodnienia ze specjalistą w zależności od dokonania wyboru szczegółów zakładania implantów.